Impuls fysiotherapie
https://impulsfysiotherapie.nl

Preventiefit: Trainen in de oefenzaal, gebruik makend van zowel kracht- als cardio-apparatuur. Er wordt getraind in kleine groepen (max. 7), met een individueel trainingsschema gericht op de doelen die de individuele deelnemer wil behalen. Deze doelen worden vastgesteld op basis van een intake en een aantal tests die vooraf worden afgenomen. Periodiek zullen de tests worden herhaald om resultaten te meten en te objectiveren.

Deze training is zowel geschikt voor mensen die een revalidatieprogramma hebben doorlopen en graag het schema voort willen zetten als voor mensen die fysieke klachten willen voorkomen (preventie) en/of lekker fit willen blijven.

https://impulsfysiotherapie.nl/groepstraining/preventiefit/