Therapieën en werkwijze

Een registerpodoloog kan helpen bij onder andere:

 • voorvoetklachten
 • hielklachten
 • zenuwklachten
 • teenafwijkingen
 • voetdeformaties
 • houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)
 • voetklachten bij kinderen

Ook bij systeemziekten, zoals reuma of diabetes, die vaak gepaard gaan met (ernstige) voetklachten, kan een registerpodoloog voor oplossingen zorgen.

Hulpmiddelen daarbij zijn: steunzolen, correctiezolen, podotherapeutische zolen en syliconenortheses. Advisering over schoeisel en bijvoorbeeld rekoefeningen van bepaalde spieren.

Binnen de podologie wordt gebruik gemaakt van twee werkwijzen (methoden), namelijk de biomechanische en de neurologische methode.

Biomechanisch

De biomechanica houdt zich bezig met het bestuderen van de puur mechanische werking van het menselijk skelet in samenspel met de spieren en pezen. Vanuit het inzicht in de bewegingsmechanismen kan door middel van aanpassingen (sturingswiggen) een standsverandering van het bewegingsapparaat teweeggebracht worden. Deze standsverandering beïnvloedt door middel van de diverse hefboommechanismen en gewrichtsdraaipunten de stand van enkel, knie, heup, en rug. Op die manier kunnen op deze plekken bestaande overbelastingen worden opgeheven. De biomechanische methode is een werkwijze om de aanpassingen zodanig aan te brengen, dat exact de gewenste correctie optreedt. Correcties op deze basis zijn direct waarneembaar.

Neurologisch

Bij de neurologische methode wordt uitgegaan van de regulerende invloed van het zenuwstelsel. Het begrip ‘spiertonus’ neemt een centrale plaats in. Wanneer de spier licht wordt gerekt, zal dit leiden tot een spanningsverhoging in de spier. Rek en druk op de pees leiden tot spanningsverlaging in de spier. Via verandering van de spiertonus kun je dus invloed uitoefenen op stand, lichaamshouding en spierbelasting.
Beide methoden hebben gevolgen voor de uitvoering van de zolen. Wij beheersen beide methoden en kiezen soms ook voor bepaalde mengvormen. Het voert te ver om hier tot in detail op in te gaan.

Hierbij een link naar meer informatie over Mortonse neuralgie 

Podologisch onderzoek

Tijdens een bezoek aan de registerpodoloog neemt hij de tijd voor een uitgebreid podologisch onderzoek. Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:

 • anamnese (in kaart brengen persoonlijke situatie, mobiliteitsbehoefte)
 • ganganalyse (looppatroon wordt geanalyseerd)
 • houdinganalyse (houding wordt gemeten)
 • functieonderzoek
 • voet- en schoeninspectie

Behandelplan

Na afloop van het onderzoek geeft de registerpodoloog een deskundig advies. Wanneer blijkt dat de registerpodoloog kan helpen, stelt hij een behandelplan op, dat kan bestaan uit een schoenadvies en eventueel een beschrijving van een therapiezool of een ander hulpmiddel. Hij informeert zijn cliënt over de kosten en over de mogelijkheden van vergoeding via zijn zorgverzekeraar. Het behandelplan is altijd gericht op mobiliteit, en afhankelijk van de behandelmogelijkheden.

Bij het onderzoek wordt ondermeer gebruik gemaakt van hoogstaande digitale analyseapparatuur.

Steunzolen, en dan?

Extra informatie over het gebruik en onderhoud van uw steunzolen, en tips over goede schoenen vindt u hier. in dit document.