Sinds 12 september hebben we zitting in het voormalige gemeentehuis. We zijn mee verhuisd met Impuls fysiotherapie.